Priser

Priser före klockan fyra

Astrid Svanhild Ingrid
Tre (3) timme 2000€ 2000€
Fem (5) timme 2200€ 2200€ 1500€
Sex (6) timme 2550€ 2550€
Extra timme 300€/h 300€/h 250€/h

Priser efter klockan fyra

Tre (3) timme 2600€ 2600€
Fyra (4) timme 2850€ 2850€ 1500€
Sex (6) timme 3350€ 3350€
Extra timme 300€/h 300€/h 250€/h

Förflyttning av skeppet 250 €/ timme

I priserna ingår moms. 10%

I priset ingår fartyget med besättning samt användandet av skeppets bastu ( avtalas i samband med reservationen). Mat eller dryck ingår inte i priset. Säsongerbjudanden tidigt på våren, i juli och under senhöst. Vi gör även längre, flera dygn långa, seglatser. För de längre seglatserna gör vi alltid ett separat anbud.

Avfärd och ankomst till Vedkajen vid Norra Kajen i Helsingfors, om inget annat har blivit avtalat.

Vi behåller rätten till förändringar.

Terms of cruise
Facebook Viaporin telakka Itämerihaaste Tall Ships Race